Monthly Archives: Abril 2014

Comunicat de les PAH al Banc Popular

El febrer del 2013, les Plataformes d’afectades per l’Hipoteca (PAH) de Catalunya vam iniciar una negociació col·lectiva amb el Banc Popular. Aquesta negociació només va ser possible per la pressió social que vam fer les PAH sortint al carrer per defensar els nostres drets davant d’una entitat que pretenia deixar-nos al carrer amb un deute impossible d’assumir.

Emperò, des de llavors, el Banc Popular ha oferit una solució digna a una part molt minsa dels casos que s’han presentat. Ha mostrat molt poca voluntat negociadora, i ha incomplert de manera sistemàtica els acords als quals es va comprometre amb les PAH:

 • Ni tan sols ha contestat a la majoria de propostes de solució de les famílies afectades, algunes de les quals es van presentar fa molts mesos i fins i tot un any.
 • Ha ofert molt poques dacions en pagament, basant-se de manera exclusiva en el valor de taxació actual de l’habitatge, sense tenir en compte la situació econòmica real dels afectats.
 • Posa dificultats a l’accés al lloguer social a les famílies que perden la llar, proposant quotes que superen de llarg el 30% dels ingressos de l’unitat familiar.
 • No contempla les condonacions del deute ni les quitances, i es nega a cancel·lar els productes tòxics i les clàusules abusives que va fer firmar als afectats sense coneixements financers: hipoteques multidivisa, swaps, clàusules sòl.

Les PAH no permetrem que el Banc Popular segueixi jugant amb la vida de més d’un centenar de famílies. Famílies que es troben en una situació molt angoixant i precària provocada per la pèrdua del lloc de treball que les ha dut a no poder fer front a les quotes hipotecàries i a despeses de primeríssima necessitat. Aquesta precarietat es veu agreujada pel patiment afegit per l’amenaça continuada del desnonament. El Banc Popular pretén lucrar-se davant d’aquest patiment, deixant aquestes famílies amb un deute per tota la vida, mostrant-se inflexible davant de casos d’injustícia evident.

Per tot això, el darrer dilluns 7 d’abril, les PAH de Catalunya vam emetre un comunicat on trencàvem les negociacions amb el Banc Popular, i avui dimecres 9 d’abril bloquegem més d’una desena de l’entitat a Barcelona, per tal de denunciar el que acabem d’exposar. Aquesta acció només és la primera d’una CAMPANYA CREIXENT D’ACCIONS QUE NO ATURAREM FINS QUE EL BANC POPULAR ES COMPROMETI ALS PUNTS SEGÜENTS:

 1. Concertar una reunió inicial, en un termini màxim de quinze dies, entre els interlocutors de la PAH i càrrecs del Banc Popular amb capacitat de decisió
 2. El compromís per escrit que en aquesta reunió s’hi signarà un protocol de negociació entre les PAH i el Banc Popular, que ha d’incloure les exigències mínimes següents:
  • El Banc Popular donarà resposta als casos que se li presentin en un termini màxim d’un mes, a partir de quan rebin tota la documentació de les afectades.
  • Es compromet a acceptar la dació en pagament de l’habitatge si la situació econòmica de la unitat familiar fa inviable qualsevol altra solució.
  • Facilitarà el lloguer social, amb una quota que no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, fins un màxim de 400€ (i no el 3% del deute, com acostuma a calcular el Banc Popular). El termini mínim del lloguer serà de tres anys (cinc anys si hi ha menors o persones amb discapacitat o dependència).
  • Desbloquejarà les condonacions i les quitances (fins el valor actual de l’habitatge, per exemple, com ja fan altres entitats).
  • Acceptarà l’execució immediata quan el 70% del valor de taxació a efectes de subhasta cobreixi el deute.
  • Paralitzarà les subhastes i els desnonaments de les afectades que estiguin negociant.
  • Eliminarà les clàusules sòl quan impedeixi el pagament de la quota.
  • Es farà càrrec de les despeses derivades de les taxacions i de les cèdules d’habitabilitat.
 3. El compromís per escrit que, en aquesta reunió inicial, el Banc Popular donarà  resposta a una llista de casos enquistats que els fem arribar amb aquest comunicat.
 4. El Banc Popular designarà una sèrie d’interlocutors de l’entitat per negociar amb la PAH de manera regular en els casos presentats (i no una sola persona com ha fet fins ara, cosa que ha provocat una lentitud inacceptable en les negociacions.

 Totes les PAH de Catalunya estem juntes en aquestes reivindicacions, som conscients de la nostra força i la farem servir per desbloquejar una situació que està portant centenars de famílies a la desesperació.

Sí que es pot!

Platadorma d’Afectades per l’Hipoteca

Anuncis

Manifest de la PAH sobre les negociacions amb el Banc Popular

Les Plataformes d’Afectats per l’Hipoteca (PAH) de Catalunya tenim obert des de fa més d’un any un procés de negociació col·lectiva amb el Banc Popular.

Ens hem reunit amb directius de l’entitat diverses vegades per tal d’acordar un protocol de negociació que permeti agilitzar la negociació de solucions per les més de cent famílies de la PAH afectades per aquest banc.

Tot i això, durant aquest temps,, el Banc Popular ha mostrat molt poca voluntat de negociar, i ha incomplert sistemàticament els acords d’aquest protocol al qual es va comprometre amb la PAH. En particular:

 • Ha donat solució a una part molt minsa dels casos presentats.
 • Ofereix molt poques dacions en pagament a les famílies afectades, basant-se tan sols en el valor de taxació actual de l’habitatge.
 • No ha contestat els casos presentats ja fa molts mesos, fins i tot un any, incomplint de manera reiterada el seu compromís de donar resposta en un mes a partir de la data d’entrega de la documentació necessària.
 • Dificulta l’accés al lloguer social a les famílies que perden la llar, ja que proposa quotes que superen de molt el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
 • No contempla la condonació del deute, ni la quitança.

És per tot això que des del grup d’interlocutors de les PAH catalanes amb el Banc Popular comuniquem que HEM DECIDIT TRENCAR TOTES LES NEGOCIACIONS AMB EL BANC POPULAR.

Així mateix, COMENCEM UNA CAMPANYA D’ACCIONS CONTRA EL BANC POPULAR ININTERROMPUDA, que no aturarem fins que l’entitat demostri una voluntat de negociació àgil, productiva i honesta.

Sí que es pot!

Plataforma d’afectats per l’hipoteca

ataula