Category Archives: Dació en pagament

Heroïnes quotidianes de la PAH

L’Ángeles sempre ha fet les coses quan ha cregut que havia de fer-les. Potser a destemps, qui sap, però sempre al seu temps. Es va casar amb 18 anys, amb 20 ja tenia dos fills i amb 34 es va separar, “quan ningú no es separava”. Des de llavors, va treballar tota la vida en un aparcament per tirar endavant a la seva família tota sola. Sempre amb un somriure. Somriure que avui, amb 61 anys, sembla més radiant que mai. Aquest 14 de juliol és un dia important per ella; és la seva presa de la Bastilla particular. I és que l’Ángeles ha protagonitzat vàries revolucions personals i col·lectives. És una d’aquelles heroïnes quotidianes que ens creuem cada dia pel carrer; cada divendres a La Clau quan toca assemblea.

DSC_1513

Després de dos anys de lluita, avui dilluns L’Ángeles signa la dació en pagament del seu pis. Està feliç. “Si quan em vaig comprar el pis, amb la il·lusió que ho vaig fer, m’arriben a dir que m’alegraria si arribava el dia en que se’l quedés al banc, els hauria pres per bojos”, explica. Però durant aquest temps tot ha canviat. Ella ha canviat. “Estic molt contenta sobretot pels meus fills. Tot això ho he lluitat per ells, no per mi”, repeteix. Era per treure’ls aquest pes de sobre pel que lluitava: els seus dos fills eren avaladors.

Barcelonina nascuda a Extremadura, L’Ángeles es va comprar l’any 2006 el pis que avui deixa a Sant Celoni. Havia viscut tota la vida de lloguer a Barcelona, però va ser el moment en el que els lloguers havien pujat tant. Pagava 600 euros. El seu fill, que s’havia mudat a Sant Celoni, insistia en que per aquests diners podia tenir un pis de propietat a Sant Celoni; i ella tenia molta il·lusió per estrenar un pis. En aquell moment tenia feina. Portava quasi 30 anys en una feina fixe amb un sou que, per a ella sola -els seus fills ja eren grans-, era suficient, així que es va animar.

L’escenari va canviar radicalment dos anys després, quan la hipoteca havia passat de 600 a 900 euros: va perdre la feina. Amb 55 anys i després de tota la vida treballant a la mateixa empresa, es va quedar a l’atur. Sola. “El més dur va ser adonar-me’n que aquesta edat ningú em volia donar feina”, recorda. Però, com havia fet sempre, com quan va patir un càncer de pit anys enrere, l’actitud de L’Ángeles va ser la que ha marcat la seva vida: el cap ben alt, i endavant, sense por. Va aprofitar l’atur per reciclar-se i es va apuntar a tot el que va poder a l’escola d’adults, on va començar a fer xarxa a Sant Celoni. Amics. “He fet moltes més coses aquests anys a Sant Celoni que tota la meva vida a Barcelona”, explica aquesta guerrera, una de les ànimes de la PAH Baix Montseny.

Durant els dos anys d’atur, va dedicar la nòmina sencera a pagar la hipoteca, però l’atur s’acabava i no trobava cap feina mínimament estable i, com tantes persones, es va adonar que li seria impossible seguir pagant el pis. Li va explicar la situació a una de les noves amigues que havia fet a l’escola d’adults, i ella la va acompanyar a la PAH. Des de llavors, cap de les dues ha fallat mai. “Els dos primers dies em va fer vergonya explicar el que em passava. Dir que no podia pagar… però a partir de la tercera assemblea ja em vaig sentir en família”, prossegueix. I no només no ha fallat a les assemblees o accions de la PAH, també participa a totes les mobilitzacions que s’organitzen al territori, des la marxa de l’1 de maig fins a la manifestació contra la pavimentació de la carretera de Les Illes.

Avui, L’Ángeles signa la dació i no només és un dia gran per ella. Ho és per totes a la nostra PAH. Entrega el pis, però no marxa de Sant Celoni, ni menys de la PAH. Encara queden moltes batalles per lluitar. Per guanyar. Entre totes, tot.

Anuncis

El Baix Montseny es manifesta pel dret a l’habitage i contra l’estafa de la banca

Més de mig centenar de persones han passejat aquest dijous pel carrer Major de Sant Celoni convocats per la PAH per acompanyar a una veïna a exigir a Caixa Penedès la dació en pagament i el lloguer social
Sílvia Pinto / Sant Celoni
@pslvia
Més de mig centener de persones d’arreu del Baix Montseny han acompanyat aquest dijous a la tarda a l’Ángeles T. a l’oficina de Caixa Penedès per exigir la dació en pagament del seu pis i el lloguer social. Tot cridant consignes contra la banca i l’optimista “Sí se puede”, veïns i veïnes de l’Ángeles l’han acompanyat a l’entitat, al carrer Major de Sant Celoni, a entregar la sol·licitud. L’afectada ha entrat a l’oficina amb tres activistes de la PAH Baix Montseny, de la que l’Ángeles és una de les membres més actives.
 IMG-20130418-WA0005
A l’atur desde fa ja cinc anys, l’Ángeles, de 59 anys, té tramitada l’ajuda familiar dels 400 euros, que encara no li ha estat assignada. Està separada i viu sola en un pis petit de menys de 50 metres, on es vol quedar pagant un lloguer social. Actualment l’Ángeles no té cap ingrés, i està acabant els estalvis de l’indemnització rebuda pel seu acomiadament. La PAH ha exigit al director de l’oficina tant la dació com el lloguer social, donada la situació econòmica de l’Ángeles i les poques perspectives de trobar una feina regular d’una dona de la seva edat en el context actual. Les activitistes també han demanat al director de l’oficina que tregui a les filles de l’Ángeles, ja grans i fora de casa, de l’hipoteca, ja que les seves situacions familiars també són complicades.
Mentre les activistes negociaven amb el director, que s’ha compromés a donar una resposta en tres setmanes, els veïns i veïnes es concentraven a la porta de l’entitat mostrant el seu suports a l’Ángeles i denunciant els abusos de la banca.
A la sortida, l’Ángeles s’ha mostrat molt agraïda i emocionada i ha donat les gràcies als veïns concentrats, que han respost amb un convençut i combatiu “Sí se puede”.

El text de la moció aprovada per l’Ajuntament

Reproduïm el text de la moció que es va aprovar en el darrer ple de l’Ajuntament referent a la suspensió cautelar de la plusvàlua en cas de dació en pagament:

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER ACORDAR L’AMPLIACIÓ DE SUPÒSITS DE SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

El Ple municipal en sessió de 27.09.2012 va acordar per unanimitat l’aprovació d’una moció per suspendre cautelarment la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana als afectats en processos de desnonament d’habitatges de primera residència.

En la mateixa moció s’acordava instar al Govern de l’Estat espanyol a complementar la modificació de la vigent Llei de les hisendes locals, en el sentit de fer extensiva a totes les adjudicacions hipotecàries de primera residència allò regulat a l’article 9 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, conformel’entitat adquirent de l’immoble és el subjecte passiu substitut del contribuent de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Valorat l’abast del RDL 6/2012 en la població de Sant Celoni i de la Batllòria a través del Servei Ofideute de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny (OHBM), es constata l’extraordinària limitació de casos als què ha resultat aplicable, segons la Memòria d’aquest servei a 15.11.2012. Així dels 39 casos atesos del municipi, només un compliria amb els requisits per emparar-se al referit RDL 6/2012.

L’àmbit d’aplicació del RDL 6/2012 abasta persones situades en el llindar d’exclusió, definits com a deutors d’un crèdit garantit amb hipoteca sobre l’habitatge habitual on hi concorrin circumstàncies extremes com tenir tots els membres de la unitat familiar sense rendes de treball, que la quota a pagar superi el 60% dels ingressos nets, que la unitat familiar no tingui cap més bé amb què fer front al deute, que el préstec estigui concedit per a l’adquisició de l’únic habitatge en propietat i que no tingui altres garanties.

El Codi de bones pràctiques que incorpora el RDL 6/2012 (reestructuració viable del deute hipotecari, oferiment d’un quitament del deute i, finalment, dació en pagament de l’habitatge) només esdevé d’aplicació a Sant Celoni quan el preu màxim d’adquisició de l’habitatge no excedeixi dels 120.000 €. Segons el Servei Ofideute de l’OHBM, el 97% de les valoracions del municipi examinades durant aquest 2012 superen aquest llindar, restant excloses les dacions en pagament d’habitatges amb valors superiors.

Aquesta doble limitació establerta, tant pel que fa als requisits necessaris per considerar el deutor en situació d’exclusió com pel preu màxim d’adquisició de l’immoble, deixa sense protecció molts hipotecats amb situacions complicades i mereixedores de recolzament.

En aquests moments, tret dels casos en què sigui aplicable el RDL 6/2012, la dació en pagament és un acord voluntari que tanca la via de la reclamació del deute residual. Una via d’acord cada vegada més pactada i prova d’això, és que des de l’aprovació de la moció per part del Ple municipal en el mes de setembre passat, s’ha sol·licitat a l’Ajuntament la suspensió de la liquidació de l’impost de plusvàlua de dues dacions en pagament d’habitatge habitual.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca també demana que s’ampliï la suspensió cautelar del cobrament de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per donar cabuda a totes les dacions en pagament de residència habitual i permanent no emparades en el RDL 6/2012.

El Govern de l’Estat espanyol mitjançant el RDL 27/2012, de 15 de novembre, ha regulat una mesura excepcional i temporal per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris consistent en la suspensió immediata fins a un termini de dos anys dels desnonaments de famílies que es trobin en situació d’especial risc d’exclusió. La mesura, molt restrictiva pel que fa al seu àmbit d’aplicació, tampoc contempla la suspensió dels processos judicials i extrajudicials d’execucions hipotecàries, pel que continuaran dictant-se execucions d’habitatges, susceptibles de generar liquidacions de l’impost de plusvàlua a deutors no desnonats.

 Aquest RDL encomana també al Govern que promogui les mesures necessàries per impulsar la constitució d’un fons social d’habitatges destinat a donar cobertura a persones que hagin estat desnonades de l’habitatge habitual per impagament d’un préstec hipotecari.

Pel que fa a l’Ajuntament de Sant Celoni, el Pla Local d’Habitatge 2012-2017 aglutina objectius i estratègies i proposa un ventall d’accions que han de servir de pauta per a les polítiques socials d’habitatge dels propers anys: habitatges d’inclusió, constitució d’un fons de lloguer social, cessions d’ús d’habitatges a preus assequibles…

A les dacions en pagament incloses en el RDL 6/2012 el subjecte passiu substitut del contribuent serà l’entitat que adquireix l’immoble.

El Ple municipal de 27.09.2012 va acordar la suspensió cautelar del cobrament de les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera residència, que cal adaptar a la situació actual.

La via de l’acord de la dació en pagament fa recomanable proposar la suspensió cautelar de les liquidacions de la plusvàlua de les dacions en pagament d’habitatge habitual excloses, ara per ara, del RDL 6/2012, fins i tant el Govern de l’Estat espanyol no legisli noves mesures de protecció contra la pèrdua dels habitatges com a residència habitual.

Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:

1. Ampliar l’acord del Ple municipal de 27.09.2012 de suspensió cautelar del cobrament de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’habitatge quan la unitat familiar només disposi d’aquest i sigui la seva residència habitual i permanent, concretant-se en els supòsits següents:

a)    Processos de desnonament d’habitatge de primera residència.

b)    Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el Reial Decret Llei 6/2012.

c)    Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials d’execució hipotecària, sense desnonament, inclosos en el RDL 27/2012.

2. Acordar la suspensió cautelar del cobrament de les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’acord primer, segons relació individualitzada de liquidacions a suspendre que s’incorpori a l’expedient, amb inclusió de les liquidacions aprovades pendents de cobrament, als efectes del seu control, en ordre a evitar la prescripció dels drets liquidatoris, tot encomanant-se aquest control a l’interventor municipal en exercici de les funcions reservades que té atribuïdes per l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Petita (GRAN) victòria

A-laVm-CYAIpUyV
Aquest dijous el ple de Sant Celoni va aprovar per unanimitat una moció en la que es suspenia de forma cautelar el cobrament de l’impost de plusvàlua en casos de dació en pagament amb efecte retroactiu. Es tracta d’una petita (gran) victòria no només per a nosaltres sinó per tot el país, ja que és el primer ajuntament (al menys que tinguem constància) que aprova la suspensió també amb efecte retroactiu. La moció aprovada al nostre poble pot servir de model no només per la resta de municipis del Baix Montseny, sinó a nivell estatal. Pensem que la normativa vigent fins ara era totalment injusta i surrealista. Es donaven situacions com que se li cobrés a un ciutadà que havia perdut la casa un impost com si l’hagués venuda i hagués obtingut un pas amb la venta. I, el que és encara més inversemblant: ciutadans als qui el banc els havia condonat el deute (com el cas del Fabián) i l’ajuntament no els perdonava l’impost per una suposava plusvàlua, que no era tal.
 
Volem destacar que l’aprovació d’aquesta mesura, que només és un pas més cap al canvi d’una llei injusta pel que seguim batallant, ha estat possible gràcies a la lluita de moltes persones. Fa uns mesos vam aconseguir que el municipi eliminés la plusvàlua en casos de desnonaments, però les dacions van quedar fora. Gràcies a la constància de tots i a no deixar-nos vèncer pel conformisme, hem aconseguit que el municipi vagi un pas més enllà i ara la plusvàlua tampoc es reclami en casos de dacions. 
 
Per celebrar aquesta nova victòria i per acabar l’any plegats i convençuts de que juntes ho podem tot, aquest divendres, 28, a les set a La Clau (Alguersuari, 16), l’assemblea de la PAH Baix Montseny serà més festiva que mai.
 
Salut i bon nadal. 

Dació en pagament aconseguida!

Aquest matí la Lucrecia i el Fabián han signat la dació en pagament del seu pis. Tot i que feia molts mesos que lluitaven per això, avui el dia ha estat agredolç: d’una banda estaven contents perquè, per fi, aquesta nit podran dormir tranquils sabent que el banc no podrà fer-los fora de casa ni perseguir-los de per vida. Amb la signatura d’avui ha quedat condonat el 100% del deute. Poden començar de zero. Són lliures. Han guanyat. D’altra banda, però, aquesta firma fa que deixin enrere definitivament moltes il·lusions i projectes. En Fabián, amb l’ajuda dels seus fills, havia reformat el pis per fer-se’l seu. Havien canviat les portes i les finestres de mica en mica, quan havien anat estalviant alguns diners. Però la crisi va fer que, com tants altres pares de família, el Fabián perdés la feina, i amb ella el què un dia va ser el seu projecte personal.

Malgrat això, la història del Fabián i la Lucrecia és una història plena de lliçons optimistes. Demostra que és possible. Que lluitant es pot guanyar. S’han mudat a un pis de lloguer on paguen la meitat del què pagaven d’hipoteca. Gràcies a la lluita col·lectiva han pogut tornar a començar. Avui el Fabián i la Lucrecia ens han ensenyat que voler és poder. Hem de voler lluitar pels nostres drets perquè només així els preservarem.

Ens queda, però, molta feina a fer. La victòria de la Lucrecia i en Fabián ens dóna força per fer-ho. La propera batalla ha de ser que l’ajuntament es comprometi a renunciar a cobrar la plusvàlua en casos com el seu. No podem acceptar que el banc els condoni el deute i que ara l’Administració local els reclami un impost injust.